Historiek

Ontstaan:

Sinte Rosalia startte onder een kerkelijke vlag: de oorspronkelijke naam was “De Katholieke Vereeniging”, de kernspreuk “Godsdienst en Vaderland” en dat alles met als patroon de beschermheilige van Meer, de heilige Rosalia. Over het stichtingsjaar is minder duidelijkheid, op de eerste standaard staat 1880, het tweede vaandel vermeldt 1879…

Van het verre verleden is helaas niet zo veel bekend. De fanfare nam voor de eerste keer deel aan een festival op 30 juli 1882 in Zundert. Jozef Langers van Wortel volgde een zekere Cartol op als muziekmeester en Jaak Tax werd in 1892 de volgende chef.

In 1905 vierde Ste.-Rosalia het 25-jarig bestaan, negentien Belgische en vier Nederlandse muziekmaatschappijen namen deel aan het festival. We hebben nog een prachtige foto van het korps toen en we kennen bijna alle leden.

 

Van oorlog naar oorlog:

Tijdens de eerste wereldoorlog lag alles stil tot men in 1919 met nieuwe moed begon. In 1927 bouwde voorzitter Vermeulen voor zijn fanfare “Zaal voor Kunst en Volk”, nog steeds het lokaal van de vereniging en ondertussen een uniek voorbeeld van die typische architectuur. In 1928 werd meester Verbist de volgende dirigent, hij was ook onderwijzer in Meer en het aantal muzikanten nam toe. In 1939 schonk de voorzitter een prachtig nieuw vaandel, dat nog steeds in de zaal hangt.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het lokaal door de Duitsers bezet en lagen alle activiteiten stil. De repetities werden in 1942 hernomen. De heer Aloïs Rommens was intussen voorzitter geworden en hij stelde de zaal verder ter beschikking voor muziek en toneel.

 

Moeilijke tijden:

Op het einde van de tweede wereldoorlog was het aantal muzikanten fel geslonken, maar na de bevrijding groeide dat weer aan. Vanaf 1958 begonnen de moeilijke jaren: weinig enthousiasme en steeds minder muzikanten op de repetities. In 1961 volgde Felix Vleugels meester Verbist op als dirigent. Na een korte heropleving viel alle werking in 1966 stil, ook al had de fanfare sinds 1962 een nieuw vaandel, ontworpen door Paul De Buck.

 

Drumband:

Begin 1967 werd Wim Willemsen uit Galder aangetrokken als nieuwe dirigent. Er kwam een kentering, verschillende oud-muzikanten kwamen terug en de repetities werden opnieuw stipt bijgewoond.

Toen nam het bestuur de beslissing om een drumband op te richten. Het korps kreeg een fris en jeugdig uitzicht met al die meisjes erbij en … veel jongens besloten in de fanfare te gaan. Op de tweede kermiszondag 1967 stapten de muzikanten voor het eerst in uniform door het dorp, met voorop de drumband in helder rood-wit!

Uitstappen en optochten volgden elkaar op, we vernoemen er maar enkele: Bloemenstoet in Wommelgem (1968, 1972, 1977), Bloemencorso in Zundert (1969 en 1974), Blumenkorso te Rheydt in Duitsland (1972), Cavalcades in Cambrai, Frankrijk (1972) en Herve (1973), vooral ook het Kreismusikfest te Hahn in Duitsland (1971). De drumband, onder leiding van J. Van Ommeren, kreeg ook aparte aanbiedingen; Brussel, Sint-Truiden en Auvelais stonden op het programma.

In 1969 werd de heer André Rommens erevoorzitter, meester Jan Lauryssen de nieuwe voorzitter.

In 1970 werd het 90-jarig bestaan gevierd: gedurende twee week-ends namen 38 maatschappijen deel aan de festiviteiten.

 

Brassband:

De eeuwfeestviering vond plaats op zondag 18 mei 1980 met de inzegening van een nieuw vaandel, ontworpen door Joz. Adams en geschonken door de erevoorzitter.

Muzikaal werd het wat stiller en in 1985 wordt Gerard Smits de nieuwe dirigent. Op zijn aangeven werd de fanfare omgevormd tot een brassband. Die beslissing werd niet door iedereen geaccepteerd en een aantal leden haakten af. Op lange termijn zou dit echter een belangrijke stap voor de muzikale kwaliteit van Sinte-Rosalia betekenen. Staf Mertens werd al snel de volgende dirigent en hij bouwde met veel geduld verder aan de brassband. Dat deed hij samen met het bestuur, sinds 1986 met als voorzitter Herman Verboven, in 1992 opgevolgd door René Van Bladel.

Toen Staf Mertens in 1997 zijn activiteiten stopzette, werd de pas afgestudeerde Bart Van Ossel uit muziekdorp Tielen als dirigent aangetrokken. Bart is gepokt en gemazeld in het vereniginigsleven en hij weet de competenties van elke muzikant naar boven te halen. Hij maakte niet de minst eenvoudige jaren van Sinte-Rosalia mee. Binnen het bestuur werd er gediscussieerd over de te volgen weg en de op dat ogenblik oudste muzikant, alto Pierre Huybrechts, kreeg in 2002 de taak om als voorzitter de vereniging tot rust te laten komen.

 

Muzikale kwaliteit:

De voorbije tien jaar werd het accent gelegd op het uitbouwen van een muzikaal kwalitatieve basis en een degelijke jeugdwerking. De drumband werd omgevormd tot een percussiegroep en beleefde o.l.v. Fons van Aert hoogtepunten. Op dit ogenblik zijn er echter te weinig slagwerkers om nog als aparte groep naar buiten te komen.

De jeugdwerking voorziet in een eigen cursus notenleer en opleidingen op instrumenten. We konden niet voorbij gaan aan de vraag naar een opleiding saxofoon en daardoor is de muziekvereniging vandaag geen zuivere brassband meer. De jonge muzikanten hebben een eigen ensemble o.l.v. de gedreven Annick Vandenbergh.

Het werk dat geleverd wordt o.l.v. Jos Brosens, die in 2007 tot voorzitter werd verkozen, nadat hij al sinds 1979 secretaris was, werpt zijn vruchten af. Sinte-Rosalia nam voor het eerst deel aan een Vlamowedstrijd en haalde met 85.5% een provinciale titel binnen. De jaarconcerten zijn de jongste jaren geëvolueerd tot muzikale hoogtepunten.